wegwezen.eu

Limburg 3740 Bilzen België

Telf (BE) *32 493 558 609 - Telf (NL) : *31 625 39 1943

www.wegwezen.eu - info@wegwezen.eu


Weergave vergroten Ctrl +

Weergave verkleinen Ctrl -

VLC Media Player

Web 2014 ®


3. Wat doe ik

2. Wie ben ik

1. Opener

4. De Alpen

5. Fantastisch

6. Studie

7. Technisch

8. Aanverwant

9. Verkeer

10. Contact

googlea8415ffe0e229b88.html

11. Vandersanden

12. Van Hool

Voor Dagtrips - Meerdaagse - Europa en Vakantie Reizen

Internationaal Personen Vervoer

Instructie School en Studie Reizen


V


E

R

K

E

E

R

Helaas, zij staan vrijwel altijd op

Plekken waar wel geld valt

te rapen maar niet veel

Eer is te behalen.

Hierboven de vuilbak exploitatie !

De lichten gaan uit, het regent en

Het zicht is vrijwel nihil

Waarom moet dat nu ?

Weg beheerders zijn te laks.

zij zien het belang van goede aan

en afvoer plaatsen niet in.

Snelheid controles

een noodzakelijk kwaad.

Staan ze op weloverwogen plaatsen

Zoals bij scholen of andere kwetsbare

Punten, dan heeft het zin

Twee biertjes is de Max als je zelf

Met de auto rijdt en dan

Ga je over op Bruis of Bitter Lemmon

Het voorkomt je een hoop ellende

Ja, wij staan droog, spijtig maar ik

heb er geen moeite mee

De Verkeer deskundige

bezig met de

Voorbereiding van zijn

dag taak

Volgens nieuwe wetgeving

mogen bovenstaande

voertuigen gebruik maken

van de bus baan indien

hun voertuig op de baan

is afgetekend zoals

Bovenstaand.


Voorbeeld van een zinloze rotonde aanleg, te gevaarlijk voor bromfietsen

en motoren, de kruispunten zijn veel te klein. Wat moet je doen met een

grote wagen ? Juist, niet er langs maar er overheen,

en wie betaald de Banden in Landen (B) ?


Het vernieuwde Klaverblad Lummen

is in record tijd verwezenlijkt

mijn complimenten, geen vertragingen

meer en een vlotte doorloop

In één woord samen te vatten “Chaos “ deze stoplicht tentakels.
Nu kunt U zelf vaststellen dat overheden er soms toch wel een rommeltje van maken.
En volkomen onnodig veel geld uitgeven, kijk eens naar het filmpje Chaos.
U vind deze weg de N69 juist onder Hannut richting Waremme in Wallonië

Zo is het wel goed!

De juiste toepassing

van een extra licht

functie.

Wie ze ook bedacht hebben weet Ik

Niet maar het is levensgevaarlijk

Want door de goot trekken de wielen

in de goot en moet men corrigeren

Deze opstelling van verkeerde lichten

vind je In verschillende plaatsen, het is

Levens gevaarlijk en tegenstrijdig.

Ze moeten onverwijld weggehaald worden

Verkeersborden worden op dit soort

plekken regelmatig aan gort gereden.

oorzaak, borden te breed voor de ruimte

welk beschikbaar is kortom een verkeerde

In schatting van de maten v.h. verkeer

Instructie
Veiligheid

De eerste gebruikers van de Nieuwe

Stadsbrug van Nijmegen, zij verbindt

Lent e,a. met de Industrieweg aan de

Rand van de stad rond ½ November 2013

Geloof het of niet, op de weg kom je van alles tegen, buiten de ongevallen die je vaak kan herleiden tot hufterig rijgedrag, bumper kleven, snel nog even inhalen en direct

links voor je bumper invoegen met behoorlijke snelheden, dan nog even je voorganger rechts inhalen enz.

Bus ongevallen kom je veel minder tegen, vast staat dat als er een bus ongeluk heeft plaatsgevonden de pers gelijk vooraan staat en het direct heeft over vermoeide

chauffeurs, niet deugdelijk materiaal, het niet volgen van de rij en rusttijden wet, alcohol misbruik etc.

Het ware beter als zij zich eerst in de materie en oorzaken verdiepten alvorens uitspraken te doen.

Het is onbegrijpelijk maar heden ten dage kom je in het Verkeer situaties tegen die niet mogen voorkomen. Verkeer deskundigen, Mobiliteit's ambtenaren of hoe ze ook mogen

heten, maken er een rommeltje van! Het is onbegrijpelijk dat Politie en/of anderen dat niet signaleren. Neem als voorbeeld de stoplichten, normaal gesproken is het heel

eenvoudig, Rood is Rood en Groen is Groen. Maar zo eenvoudig is het niet. Er zijn weg beheerders die er maar wat op los prutsen zoals bv. in Luik, Quai Vercour -

Quai Banning in Antwerpen aan de Amerika Lei en Mechelse steenweg ook de Britse Lei heeft dit euvel en nog meer steden presteren het om gebruik te maken van extra

verkeerslichten. Normaal gesproken geen probleem, het mag volgens de wetgever, maar niet in alle gevallen !

En zeker niet voor Gelijkluidende opdrachten zoals Rood voor recht doorgaand verkeer en het extra Groene peil licht ook op Groen voor de aangegeven richting (rechtdoor)

Wat te doen? Stoppen of wegrijden? En wie is verantwoordelijk bij lichamelijke en technische schades ? Wie Betaald ?????? En wat te doen bij dodelijke afloop ?????

Oneigenlijk gebruik van het tonnage bord door steeds meer gemeenten !!!

Deze borden waren bedoeld ter bescherming van landbouw wegen en zwakke

bruggen en niet om Autobussen e.a. uit het stad centrum of van doorgaande

wegen te weren. Voorbeelden vindt U anno 2013 in vrijwel elke gemeente

en het werkt net tegenovergesteld want deze wegens moeten juist

de toegang openen naar de vele stads kernen.

Toerisme bevorderend ? Beslist niet ! Juist verkeer storend


Die snelheids controles vinden

Immer meer plaats want het levert

geld op. Je vind ze meestal op

plaatsen waar je ze net even niet

verwacht en je hoeft ook niet echt

hard te rijden want zit je net boven de

Tolerantie is succes al verzekert

Het milieu, nu bron van ergernis,

Het fijnstof plakkaat , brengt al veel geld op

maar wordt het aan milieu kwesties besteed

of gaat het bedrag direct naar de algemene

middelen van de Gemeente of staatskas ?

En wat met mijn Classic Car of Bus ?


Rotondes, een hobby product van Gemeentebesturen en andere overheden.

Deskundigen kunnen ongebreideld hun hobby’s uitleven of het qua maatgeving

nu past of niet, meestal te klein en krap. Boven: Hier is een uitwijkmogelijkheid

om over de extra overloop te rijden, bij de meeste gemeenten zijn deze pas

Later en na een her-reconstructie aangelegd, omdat bussen en zwaar verkeer

de bochten niet konden nemen.

Een nieuwe ramp is op komst, was men

hier in het Noord-Westen van de EU vrij

Van Tolwegen, Duitsland overweegt en

Zal wel door de knieën gaan, wij moeten

Een Vignet voor de gehele Benelux in het

leven roepen want nu wil ik geld terug

Terug in de tijd, onze voorvaderen

waren ook al Tol plichtig aan de

Tollenaar die de gelden weer aan de

schout gaf, wat die er mee deed ?

Aan zijn Heer en meester en dan,

Wein, Weib und Gesang !

Wetten Daß !

De busparking bij het Zwembad

in Hasselt staat meestal vol met

Auto’s, In Hasselt is men deze

kwestie nu aan het rechttrekken

Hoe ? Takelbedrijf en Wegslepen

Ook in Antwerpen kunnen ze niet

fatsoenlijk parkeren, dus Autocar

plaatsen maar bezetten

Hiervoor zijn Rotondes bedoeld

Zonder lichten en borden, misschien

Iets te eenvoudig maar het werkt wel

Ruim en niet krap bemeten

De nieuwe carpool direct aan de E313

Hasselt zuid (B) Weer zo’n voorbeeld

van slapende Verkeersdeskundigen.

Waar is de stopplaats voor openbaar

vervoer & af en opstap plaats bussen?

Ja hoor ook in Leuven

Fijn parkeren op de bus parking

En.......... Niks dus

Politie of Gemeentelijke oppassers

Ik snap er niks van want als ik met de auto

ook maar één stap verkeerd doe heb Ik

Hem te pakken. Die bon dus !

Chaos In
De meest
Letterlijke
zin